MBO-scholen

Motiverende lessen Nederlands en effectieve examentraining Nederlands 2F/3F.

De Nederlandse taal staat volop in de belangstelling dankzij de examinering Nederlands. De 5 vaardigheden, lezen, spreken, gesprekken voeren, schrijven en luisteren vragen om een heldere en duidelijke lessen die toegankelijk zijn voor studenten op niveau 1, 2, 3 en 4. IDt heeft een ruime ervaring in het verzorgen van deze lessen in alle vaardigheden en bereidt de studenten goed voor op de examens.

Niveau 1

Naast het overdragen van kennis is `het op dit niveau belangrijk dat er vaardigheden worden aangeleerd, die de leerling in het beroepsveld kan toepassen. Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en assertiviteit. Verder besteden we veel aandacht aan het op peil brengen van de Nederlandse taal op 2F, om zo de doorstroom naar niveau 2 mogelijk te maken.

Niveau 2

Nederlands wordt voor dit niveau op 2F geëxamineerd. De lessen richten zich op de 5 examenonderdelen spreken, gesprekken, lezen, luisteren en schrijven. Onderdelen die behandeld worden zijn het schrijven van een goede sollicitatiebrief met cv, het kunnen voeren van een sollicitatiegesprek en het houden van een heldere presentatie.

Niveau 3 en 4

Nederlands wordt op dit niveau geëxamineerd op 3F. De lessen zijn erop ingericht om de studenten klaar te maken voor het hbo. Of zij nu wel of niet doorstromen. Dit betekent naast een adequate beheersing van de spelling en grammatica, maar ook het leren schrijven van verslagen, betogen en zakelijke brieven. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren van gespreks- en presentatievaardigheden.